THÔNG BÁO

Thông báo về việc bổ sung cập nhật dữ liệu sinh viên K43
[22/10/2019 15:59]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên K43 (có danh sách đính kèm) về việc tiến hành cập nhập dữ liệu sinh viên.

Thông báo về việc cấp chi phí học tập tháng 1,2,3,4,5,6/2019 cho sinh viên
[17/10/2019 16:31]

Sinh viên có tên trong dạnh sách được hỗ trợ chi phí học tập tháng 1,2,3,4,5,6/2019 kiểm tra các thông tin về Mã sinh viên, Tài khoản ATM và số tiền được nhận. Những trường hợp chưa có tài khoản ATM cần liên hệ trực tiếp Tổ Kế hoạch tài chính (tầng 2, Nhà A) để bổ sung thông tin trước ngày 25/10/2019.

Thông báo về việc xác nhận các thông tin về việc tham gia sự kiện "Global Talen & Business Meetup" tại thành phố Đà Nẵng.
[15/10/2019 08:29]

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến sinh viên về việc xác nhận thông tin cá nhân để báo cáo Ban tổ chức sự kiện "Global Talen & Business Meetup" tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc nhận thẻ liên kết ngân hàng Vietinbank dành cho sinh viên K43
[14/10/2019 17:58]

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến lớp trưởng các lớp sinh viên K43 về việc thẻ liên kết ngân hàng Vietinbank dành cho sinh viên K43

Thông báo về việc nhận đồng phục thể thao sinh viên
[14/10/2019 17:03]

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về việc nhận áo, quần đồng phục thể thao phục vụ học thể dục.

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 (tháng 12) năm 2019
[10/10/2019 16:07]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đợt 6 năm 2019 vào tháng 12/2019 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:

Thông báo về việc công nhận tốt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ đợt 3 năm 2019, loại hình đào tạo Chính quy
[10/10/2019 09:50]

Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2019, loại hình đào tạo Chính quy cho 126 (Một trăm hai mươi sáu) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Danh sách sinh viên được chọn tham gia sự kiện "Global Talen & Business Meetup" tại thành phố Đà Nẵng.
[09/10/2019 16:45]

Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách sinh viên được chọn tham gia sự kiện "Global Talen & Business Meetup" tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc hướng dẫn khai báo, cập nhật lý lịch sinh viên trên website cá nhân.
[04/10/2019 14:13]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên về việc tiến hành khai báo, cập nhật lý lịch sinh viên nhằm phục vụ cho công tác quản lý và thực hiện các nội dung liên quan đến quyền lợi của người học tại Nhà trường.

Thông báo về việc kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, đợt 3 năm 2019
[01/10/2019 16:21]

Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo về việc kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, đợt 3 năm 2019. Thời hạn phản hồi cho Phòng Đào tạo Đại học để điều chỉnh những sai sót (nếu có): Đến hết ngày 05/10/2019.

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019
[19/09/2019 14:16]

Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 theo Quyết định số 217/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 08 năm 2019 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học. Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung lần 2, học kỳ 1 năm học 2019-2020
[17/09/2019 14:34]

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm

Danh sách khen thưởng sinh viên năm học 2018 - 2019
[16/09/2019 17:00]

Sinh viên căn cứ danh sách đính kèm để nhận khen thưởng.

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đợt 3 năm học 2019-2020
[16/09/2019 16:01]

Phòng Công tác HSSV thông báo kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho nhóm sinh viên K39, K40, K41

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia Lễ Khai giảng năm học 2019-2020
[16/09/2019 15:58]

Phòng Công tác HSSV yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách thực hiện theo đúng nội dung công văn.

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2019
[16/09/2019 15:12]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2019 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:

Thông báo v/v thay đổi chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo Giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
[16/09/2019 09:44]

Thực hiện Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị mới trong hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1133/ĐHH-ĐT, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị mới; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-ĐHKH ngày 22/5/2019 của Hiệu Trưởng về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên được biết kế hoạch giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo giáo trình mới. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm.

Thông báo về việc tuyển bổ sung hồ sơ đăng ký xét học bổng Vietseeds năm học 2019-2020
[13/09/2019 10:58]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Lịch sử, Đông phương học, Ngôn ngữ học đăng ký tham gia.

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt 2 năm học 2019-2020
[13/09/2019 10:49]

Nhà trường thông báo đến các lớp sinh viên về việc tham gia học tập tại Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt 2 năm học 2019-2020 về thời gian, địa điểm tổ chức.