THÔNG BÁO

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019
[19/09/2019 14:16]

Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 theo Quyết định số 217/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 08 năm 2019 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học. Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung lần 2, học kỳ 1 năm học 2019-2020
[17/09/2019 14:34]

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm

Danh sách khen thưởng sinh viên năm học 2018 - 2019
[16/09/2019 17:00]

Sinh viên căn cứ danh sách đính kèm để nhận khen thưởng.

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đợt 3 năm học 2019-2020
[16/09/2019 16:01]

Phòng Công tác HSSV thông báo kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho nhóm sinh viên K39, K40, K41

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia Lễ Khai giảng năm học 2019-2020
[16/09/2019 15:58]

Phòng Công tác HSSV yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách thực hiện theo đúng nội dung công văn.

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2019
[16/09/2019 15:12]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2019 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:

Thông báo v/v thay đổi chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo Giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
[16/09/2019 09:44]

Thực hiện Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị mới trong hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1133/ĐHH-ĐT, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị mới; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-ĐHKH ngày 22/5/2019 của Hiệu Trưởng về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên được biết kế hoạch giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo giáo trình mới. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm.

Thông báo về việc tuyển bổ sung hồ sơ đăng ký xét học bổng Vietseeds năm học 2019-2020
[13/09/2019 10:58]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Lịch sử, Đông phương học, Ngôn ngữ học đăng ký tham gia.

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt 2 năm học 2019-2020
[13/09/2019 10:49]

Nhà trường thông báo đến các lớp sinh viên về việc tham gia học tập tại Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt 2 năm học 2019-2020 về thời gian, địa điểm tổ chức.

Thông báo v/v Biên chế danh sách sinh viên khóa 43 vào các lớp học phần
[11/09/2019 09:41]

Hiện nay danh sách sinh viên khóa 43 đã được đưa vào các lớp học phần, Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo cho Quý Thầy cô và sinh viên được biết để tiện theo dõi và quản lý. Phòng ĐTĐH Kính mời đại diện các Lớp sinh viên Khóa 43 đến Phòng ĐTĐH (gặp Cô Liên) để nhận danh sách cung cấp mật khẩu. Sinh viên lưu ý, sau khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện thay đổi mật khẩu và kiểm tra tên của bản thân mình có đúng trong danh sách các lớp học phần thuộc thời khóa biểu đã bố trí. Ý kiến liên quan xin phản hồi tại Cô Liên để được kiểm tra và điều chỉnh.

Thông báo danh sách lớp học phần hủy (đợt 2) học kỳ 1, năm học 2019-2020
[10/09/2019 14:49]

Phòng Đào tạo Đại học gởi đến Thầy Cô và sinh viên danh sách lớp học phần hủy đợt 2, chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung, học kỳ 1 năm học 2019-2020
[09/09/2019 16:34]

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về học các học phần Giáo dục thể chất
[09/09/2019 10:06]

Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên việc đăng ký học các học phần Giáo dục thể chất cho khóa tuyển sinh 2016 trở về sau được đăng ký học ghép với các lớp trong học học kỳ 1, năm học 2019-2020.

Thông báo về việc nhận Chứng nhận kết quả rèn luyện toàn khóa học đối với sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019
[06/09/2019 08:44]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019 liên hệ nhận Chứng nhận kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học.

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc ít người có gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019 (có thi tuyển đầu vào).
[05/09/2019 10:54]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên liên quan kiểm tra, thực hiện theo đúng yêu cầu của Nhà trường.

Thông báo về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019 hệ chính quy.
[05/09/2019 10:14]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên có tên trong Quyết định của Hiệu trưởng liên hệ để nhận

Thông báo v/v thay đổi phòng học các lớp học phần học kỳ I, và thời khóa biểu K43 năm học 2019-2020
[04/09/2019 09:20]

Hiện nay thời khóa biểu số 2 của các lớp sinh viên tuyển sinh năm 2019 (Khóa 43) đã được chuyển về các khoa, đề nghị sinh viên liên hệ Khoa quản lý để nhận thời khóa biểu mới. Để thuận tiện trong việc quy hoạch, thống kê lại số lượng phòng học phục vụ công tác giảng dạy, Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên biết phòng học của một số lớp học phần có sự thay đổi bắt đầu từ ngày 05/09/2019, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai (bằng thứ hai) hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên Đại học Huế năm 2019
[29/08/2019 15:12]

Căn cứ Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học, Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ hai (bằng thứ hai) hệ chính quy như sau:

Thông báo về việc công nhận tốt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ đợt 2 (bổ sung) năm 2019, loại hình đào tạo Chính quy (cập nhật đến ngày 28/08/2019)
[28/08/2019 16:21]

Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt 2 (bổ sung) năm 2019, loại hình đào tạo Chính quy cho 95 (Chín mươi lăm) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Thông báo về buổi giải đáp và hướng dẫn đăng ký chương trình thực tập tại Nhật Bản dành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.
[28/08/2019 09:41]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đăng ký tham gia để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết về chương trình.