THÔNG BÁO

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 (tháng 12) năm 2019
[10/10/2019 16:07]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đợt 6 năm 2019 vào tháng 12/2019 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:

Thông báo về việc công nhận tốt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ đợt 3 năm 2019, loại hình đào tạo Chính quy
[10/10/2019 09:50]

Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2019, loại hình đào tạo Chính quy cho 126 (Một trăm hai mươi sáu) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Danh sách sinh viên được chọn tham gia sự kiện "Global Talen & Business Meetup" tại thành phố Đà Nẵng.
[09/10/2019 16:45]

Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách sinh viên được chọn tham gia sự kiện "Global Talen & Business Meetup" tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc hướng dẫn khai báo, cập nhật lý lịch sinh viên trên website cá nhân.
[04/10/2019 14:13]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên về việc tiến hành khai báo, cập nhật lý lịch sinh viên nhằm phục vụ cho công tác quản lý và thực hiện các nội dung liên quan đến quyền lợi của người học tại Nhà trường.

Thông báo về việc kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, đợt 3 năm 2019
[01/10/2019 16:21]

Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo về việc kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, đợt 3 năm 2019. Thời hạn phản hồi cho Phòng Đào tạo Đại học để điều chỉnh những sai sót (nếu có): Đến hết ngày 05/10/2019.

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019
[19/09/2019 14:16]

Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 theo Quyết định số 217/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 08 năm 2019 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học. Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung lần 2, học kỳ 1 năm học 2019-2020
[17/09/2019 14:34]

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm

Danh sách khen thưởng sinh viên năm học 2018 - 2019
[16/09/2019 17:00]

Sinh viên căn cứ danh sách đính kèm để nhận khen thưởng.

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đợt 3 năm học 2019-2020
[16/09/2019 16:01]

Phòng Công tác HSSV thông báo kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho nhóm sinh viên K39, K40, K41

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia Lễ Khai giảng năm học 2019-2020
[16/09/2019 15:58]

Phòng Công tác HSSV yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách thực hiện theo đúng nội dung công văn.

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2019
[16/09/2019 15:12]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2019 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:

Thông báo v/v thay đổi chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo Giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
[16/09/2019 09:44]

Thực hiện Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị mới trong hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1133/ĐHH-ĐT, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị mới; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-ĐHKH ngày 22/5/2019 của Hiệu Trưởng về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên được biết kế hoạch giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo giáo trình mới. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm.

Thông báo về việc tuyển bổ sung hồ sơ đăng ký xét học bổng Vietseeds năm học 2019-2020
[13/09/2019 10:58]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Lịch sử, Đông phương học, Ngôn ngữ học đăng ký tham gia.

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt 2 năm học 2019-2020
[13/09/2019 10:49]

Nhà trường thông báo đến các lớp sinh viên về việc tham gia học tập tại Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt 2 năm học 2019-2020 về thời gian, địa điểm tổ chức.

Thông báo v/v Biên chế danh sách sinh viên khóa 43 vào các lớp học phần
[11/09/2019 09:41]

Hiện nay danh sách sinh viên khóa 43 đã được đưa vào các lớp học phần, Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo cho Quý Thầy cô và sinh viên được biết để tiện theo dõi và quản lý. Phòng ĐTĐH Kính mời đại diện các Lớp sinh viên Khóa 43 đến Phòng ĐTĐH (gặp Cô Liên) để nhận danh sách cung cấp mật khẩu. Sinh viên lưu ý, sau khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện thay đổi mật khẩu và kiểm tra tên của bản thân mình có đúng trong danh sách các lớp học phần thuộc thời khóa biểu đã bố trí. Ý kiến liên quan xin phản hồi tại Cô Liên để được kiểm tra và điều chỉnh.

Thông báo danh sách lớp học phần hủy (đợt 2) học kỳ 1, năm học 2019-2020
[10/09/2019 14:49]

Phòng Đào tạo Đại học gởi đến Thầy Cô và sinh viên danh sách lớp học phần hủy đợt 2, chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung, học kỳ 1 năm học 2019-2020
[09/09/2019 16:34]

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về học các học phần Giáo dục thể chất
[09/09/2019 10:06]

Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên việc đăng ký học các học phần Giáo dục thể chất cho khóa tuyển sinh 2016 trở về sau được đăng ký học ghép với các lớp trong học học kỳ 1, năm học 2019-2020.

Thông báo về việc nhận Chứng nhận kết quả rèn luyện toàn khóa học đối với sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019
[06/09/2019 08:44]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm 2019 liên hệ nhận Chứng nhận kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học.

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc ít người có gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019 (có thi tuyển đầu vào).
[05/09/2019 10:54]

Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên liên quan kiểm tra, thực hiện theo đúng yêu cầu của Nhà trường.