THÔNG BÁO
Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Start-up! Ý tưởng khởi nghiệp"
(26/03/2018 13:56)
Mời các bạn sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia chương trình để được tham gia các khóa tập huấn do tổ chức Đại học Pháp ngữ và Trường Đại học Hà Nội phối hợp tổ chức.
Các thông báo khác: