THÔNG BÁO
Thông báo v/v xét cấp chứng chỉ GDTC đợt 1 năm 2018.
(14/03/2018 10:51)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Khoa Giáo dục Thể chất đang tiến hành các thủ tục xét cấp chứng chỉ đợt 1.2018 cho sinh viên đủ điều kiện đang theo học chương trình đại học tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho toàn thể sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2011 đến khóa tuyển sinh năm 2014 theo dõi kết quả tổng hợp các học phần môn học GDTC được xét cấp chứng chỉ đợt 1 năm 2018.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân để cấp chứng chỉ, nếu có gì sai sót cần điều chỉnh; Liên hệ ThS. Phan Thanh Hùng, Tổ Đào tạo - Khoa học - HTQT Khoa GDTC để điều chỉnh thông tin từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2018.

DANH SÁCH SINH VIÊN

Các thông báo khác: