THÔNG BÁO
Thông báo thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2017-2018 học phần Giáo dục thể chất
(20/03/2018 18:21)
Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2017-2018 học phần Giáo dục thể chất như sau:

Thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm

Các thông báo khác: