THÔNG BÁO
Thông báo kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ năng mềm (ngoại khóa)
(28/03/2018 08:02)
Trường Đại học Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên biết về kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ năng mềm (ngoại khóa) trong học kỳ 2, năm học 2017-2018.

Chi tiết xem tập tin đính kèm.

Các thông báo khác: