THÔNG BÁO
Quyết định về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên
(26/03/2018 16:37)
Ngày 20/3/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ đã ký Quyết định số 178/QĐ-ĐHNN về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên.

Thông tin chi tiết xem tập tin đính kèm.

Các thông báo khác: