THÔNG BÁO

Thông báo về tổ chức buổi trao đổi học bổng VEF
[20/04/2018 16:59]

VEF 2.0 là chương trình tiếp nối và phát huy quy trình tuyển chọn khắt khe, uy tín của chương trình học bổng VEF (2003-2016) nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.

Danh sách sinh viên chưa thực hiện quy định nội, ngoại trú trong năm học 2017-2018
[20/04/2018 07:54]

Trên đây là danh sách sinh viên chưa thực hiện nội, ngoại trú trong năm học 2017-2018, Nhà trường sẽ tiến hành khóa tài khoản sinh viên và sẽ mở lại khi sinh viên thực hiện đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, sinh viên sẽ bị xử lý theo các quy định của Nhà trường. Thông tin liên hệ tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2017 - 2018
[16/04/2018 15:33]

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-ĐHKH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Địa lý - Địa chất, Nhà trường thông báo cho các đơn vị biết việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II , năm học 2017-2018 như sau:

Thông báo v/v tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2017-2018
[16/04/2018 08:14]

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, sinh viên biết những nội dung liên quan đến kế hoạch đào tạo của học kỳ 3 như sau:

Về việc sinh viên tham gia các lớp Kỹ năng mềm
[13/04/2018 08:42]

Theo Thông báo số 160/TB-ĐHKH ngày 27/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc mở lớp Kỹ năng mềm cho sinh viên, Nhà trường đã tổ chức 03 lớp kỹ năng mềm (ngoại khóa) cho sinh viên.

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký nội, ngoại trú của sinh viên.
[06/04/2018 10:53]

Sinh viên chưa thực hiện đăng ký nội, ngoại trú cần thực hiện các nội dung

Danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018
[03/04/2018 08:03]

Sinh viên căn cứ và danh sách để kiểm tra, nếu có thắc mắc, liên hệ Phòng Công tác HSSV để giải quyết trước ngày 07/4/2018. (SĐT: 02343933231, email: ctsv@husc.edu.vn)

Thông báo kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ năng mềm (ngoại khóa)
[28/03/2018 08:02]

Trường Đại học Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên biết về kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ năng mềm (ngoại khóa) trong học kỳ 2, năm học 2017-2018.

Thông báo về việc đăng ký tuyển dụng và tham dự Hội thảo của Cty TNHH Decathlon
[27/03/2018 14:12]

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 31/3/2018 Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2 Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên năm cuối đam mê thể thao tham gia ứng tuyển

Quyết định về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên
[26/03/2018 16:37]

Ngày 20/3/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ đã ký Quyết định số 178/QĐ-ĐHNN về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên.

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Start-up! Ý tưởng khởi nghiệp"
[26/03/2018 13:56]

Mời các bạn sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia chương trình để được tham gia các khóa tập huấn do tổ chức Đại học Pháp ngữ và Trường Đại học Hà Nội phối hợp tổ chức.

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng người dân tộc, tàn tật đã nộp chứng nhận hộ cận nghèo và hộ nghèo năm 2018.
[23/03/2018 11:12]

Sinh viên thuộc đối tượng liên quan, kiểm tra danh sách. Nếu có thắc măc, liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để giải quyết kịp thời.

Thông báo thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2017-2018 học phần Giáo dục thể chất
[20/03/2018 18:21]

Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2017-2018 học phần Giáo dục thể chất như sau: